top of page

VENTURE CAPITAL

cn_edited.png
usa_edited.png
fr_edited.png
italyflag_edited.png
tw_edited.png
jp_edited.png
GEM_edited.png

帝梵佗投资是一家总部位于巴黎的全球风险投资公司。 我们为全球新兴目标公司提供种子,风险和成长阶段的资金。

 

帝梵佗投资于时尚媒体,区块链,可再生能源,人工智能,电动汽车,生物技术和医疗保健,移动电源,物联网,移动通信,大数据社交网络,云和新兴技术领域。

partners | associate |  holdings

dijiya
terawatt
nft1k1
dvc2
bmw
KFI%2520icon_edited_edited.png
3i
hana02_edited_edited.png
jd
dvc1
ibm
ACEV
dvc3

Copyright 2021  Devento Group all rights reserved 

bottom of page